เฟรนไชส์

แผน L

ขนาดพื้นที่ขั้นต่ำ
1,000 – 1,200 ตร.ม.

เงินลงทุน 8 ล้านบาท

สิทธิประโยชน์: แผน L

  • สิทธิในการใช้สัญลักษณ์ทางการค้า
  • การออกแบบ จัดสถานที่ การจัดวางเครื่อง การตกแต่งสถานที่ ภายใน และภายนอก
  • การวางระบบบริหารงานจัดการครบวงจร ระบบสมาชิก การจัดการร้านค้าย่อย
  • แผนการตลาด Online – สื่อโซเชียลมีเดียทุกช่องทาง Offline – ป้ายโฆษณา สื่อส่งพิมพ์ ทุกชนิด
  • สิทธิ์ให้เช่าเครื่องเล่น และอุปกรณ์ที่จำเป็น ตลอดจนบริการซ่อมแซม ปรับแต่ง และซ่อมบำรุง
  • Cardio 27 เครื่อง/ เครื่องออกกำลังกาย 44 เครื่อง/ Dumbbell Weight Plate/ อุปกรณ์เสริมการออกกำลังกายอื่น ๆ ครบทุกประเภท อาทิเช่น Medicine ball, Kettle bell, Olympic bar และอื่น ๆ รวมกว่า 100 ชิ้น
  • ผู้จัดการสาขาจากสำนักงานใหญ่
  • ฝึกอบรมพนักงาน
ย้อนกลับ