าสส

BMI: 33.7 (Obese) | BMR: 1628.75


Height: 165 | Weight: 91.85

Age: 32 | Gender: หญิง

Activity: ออกกำลังกายเล็กน้อยหรือไม่เลย/ทำงานนั่งโต๊ะ